Celem szybkiego i sprawnego przepływu informacji można skorzystać z porad prawnych online.

Kancelaria sporządza opinie prawne,pisma sądowe dla konkretnego przypadku, podania oraz udziela porad prawnych poprzez zamieszczony na naszej stronie formularz kontaktowy.

W celu uzyskania porady prawnej prosimy wypełnić poniższy formularz:
Po otrzymaniu informacji i zapytania klienta oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji klient otrzyma cenę usługi i przewidywany czas realizacji.
Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do klienta.

Nie udzielamy porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż porada prawna udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.