Kancelaria proponuje usługi w zakresie obsługi spraw dotyczących:

1. Rynku nieruchomości
  1. regulowanie stanów prawnych nieruchomości,

  2. badanie stanu prawnego nieruchomości,

  3. przygotowywanie projektów umów najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz mieszkalnych,

  4. uczestniczenie w negocjacjach dotyczących sprzedaży nieruchomości, analiza dokumentów związanych z transakcjami sprzedaży nieruchomości,

  5. pomoc w przeprowadzeniu podziałów nieruchomości,

  6. reprezentowanie Klientów przed organami administracji oraz przed sądami w sprawach dotyczących uzyskiwania pozwoleń i innych decyzji związanych z procesem budowlanym.

2. Prawa cywilnego

  1. reprezentowanie stron w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego,

  2. udzielanie porad prawnych w sprawach majątkowych,

  3. prowadzenie spraw odszkodowawczych,

  4. sprawy rodzinne (rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego i inne),

  5. sprawy spadkowe (nabycie spadku, dział spadku, zachowek),

  6. sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, rozgraniczenia, ustanowienie drogi koniecznej i inne),

  7. sprawy z zakresu prawa spółdzielczego (doradztwo prawne dotyczące lokali mieszkalnych spółdzielczych i stanowiących odrębną własność lokalową, reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią, opiniowanie umów o budowę lokalu iinne).

3. Windykacji wierzytelności

  1. analiza prawna dokumentów przed ich skierowaniem na drogę postępowania sądowego,

  2. postępowanie przedsądowe podejmowane w celu wyegzekwowania wierzytelności,

  3. podejmowanie czynności procesowych dla wyegzekwowania wierzytelności.

4. Prawo pracy

  1. doradztwo prawne i reprezentowanie stron (pracodawcy i pracownika) w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

5. Sprawy gospodarcze

  1. kompleksowa obsługa organizacyjno - prawna podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowanie przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi i innymi podmiotami gospodarczymi.